Teoretická informatika a umělá inteligence (P0619D140003)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Matematicko-fyzikální fakulta UK>Teoretická informatika a umělá inteligence

Studijní program: Teoretická informatika a umělá inteligence (P0619D140003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: IT, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Program vychováváodborníky pro oblast výzkumu a vývoje, a to formou samostatného řešenívýzkumných úkolů v teoretické informatice a umělé inteligenci. Kroměširších formálních základů informatiky získají studenti hlubokéznalosti v některé ze specializací, kterými jsou například: návrhalgoritmů a datových struktur včetně jejich analýzy, reprezentaceznalostí, studium a využití moderních kognitivních přístupů i klasických technik strojového učení, návrh multiagentníchsystémů, formální modelování problémů (například plánování a rozhodování) a jejich řešení různými přístupy včetně logických,pravděpodobnostních a přírodou inspirovaných metod. Studenti se naučíformulovat vlastní výzkumné cíle, připravit návrh projektu, který by vedlk jejich splnění, a získané výsledky prezentovat v mezinárodnímprostředí. Získají také zkušenosti s výukou studentů, která zahrnuje i vedení závěrečných prací.Program bez specializací.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 21. 11. 2023 https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2022-2023

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Telefon: 951 551 254
Web: http://www.mff.cuni.cz
E-mail: studijni@matfyz.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Informatika a Informatika se zaměřením na vzdělávání 29 500 Kč, ostatní Bc. programy 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html