Strategický rozvoj podniku (N0413A050028)

Studijní program: Strategický rozvoj podniku (N0413A050028)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Program Strategický rozvoj podniku vás naučí jak uplatnit systémově-inženýrský přístup při řízení strategického rozvoje podniku - formulaci a implementaci rozvojové strategie. Osvojíte si důležité koncepty řízení rozvoje podniků, řízení tvorby hodnoty, přístupu v hodnocení výkonnosti podniků, moderních přístupů využití ICT nástrojů pro řízení podniků, moderních přístupů v oblasti personálního řízení, inovačních strategií a rovněž ekonomických teorií v příslušném kontextu podnikového rozvoje. Jako absolventi studijního programu Strategický rozvoj podniku budete disponovat znalostmi i dovednostmi, které Vám umožní působení na pozicích strategické úrovně řízení v podnicích zaměřených na uplatnění vlastních produktů a služeb na trhu v mezinárodním kontextu. Případně můžete pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. a 23. 2. 2024 https://www.fbm.vutbr.cz/cs/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 24. - 25. 5. 2024, případné 2. kolo 27. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Telefon: 541 142 648
Web: http://www.fbm.vutbr.cz/
E-mail: studijni@fp.vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/