Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization (P0613D140008)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Matematicko-fyzikální fakulta UK>Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization

Studijní program: Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization (P0613D140008)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: IT, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem programu jezískání znalostí a zkušeností s odbornou a vědeckou prací v širokémspektru oborů diskrétní matematiky a teoretické informatiky. Programmetodicky navazuje na současné teoretické trendy, s přihlédnutím k aplikacím ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent je schopenvědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech a předpokládá se jeho úspěšné zapojení do mezinárodního výzkumu.Program bez specializací.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 21. 11. 2023 https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2022-2023

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Telefon: 951 551 254
Web: http://www.mff.cuni.cz
E-mail: studijni@matfyz.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Informatika a Informatika se zaměřením na vzdělávání 29 500 Kč, ostatní Bc. programy 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html