Sociální pedagogika (B0114P190001)

Studijní program: Sociální pedagogika (B0114P190001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní, psychologie

Náplň programu/oboru:
Studijní program (program je bez specializace) je zaměřený na přípravu k výkonu sociálně pedagogické práce a k práci v sociální oblasti. Poskytuje zároveň ucelenou přípravu pro navazující studium v magisterských studijních programech stejného a příbuzného zaměření. Teoretický základ studijního programu představují společenskovědní disciplíny, zejména sociální a pedagogické (sociální pedagogika; etopedie; psychologie; sociologie; základy práva). Důraz je nicméně kladen na získání praktických dovedností a kompetencí prostřednictvím aplikovaných a prakticky zaměřených předmětů (pedagogika volného času, metody sociální a sociálně pedagogické práce aj.), s navázáním na intenzivní odbornou praxi v odpovídajících institucích a zařízeních.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.7.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 13.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 1. 2025 https://htf.cuni.cz/HTF-676.html, https://www.htf.cuni.cz/HTF-122.html

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška proběhne formou znalostního testu. Test obsahuje 20 uzavřených otázek, každou hodnocenou jedním bodem, a jednu otevřenou, kvalitativní za 4 body. Uchazeč může v testu získat až 24 bodů. Kritériem pro přijetí do studijního programu Sociální pedagogika bude pořadí uchazeče, na kterém se umístil s ohledem na získaný počet bodů ve znalostním testu, popř. i v bonifikaci, ve které lze získat až 4 body. Kvóta pro přijetí do akademického roku 2024/2025 činí 40 uchazečů. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30205

Pozn. k přijímačkám: Bc. Religionistika a Sociální pedagogika 3. - 7. 6. 2024, 2. kolo Religionistika 3. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 9. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. Popis studijních programů: https://www.htf.cuni.cz/prijimacky

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
Telefon: 222 539 203
Web: http://www.htf.cuni.cz
E-mail: studijni@htf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky za překročení standardní doby studia Náboženství a ZSV se ZNV 24 000 Kč, ostatní programy 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html