Sociální a charitativní práce (N0923A240001)

Studijní program: Sociální a charitativní práce (N0923A240001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, psychologie, humanitní a společenské obory, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem navazujícího magisterského studijního programu Sociální a charitativní práce (program je bez specializace) je poskytnout plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální práce pro výkon samostatného povolání sociální pracovník. Přidanou hodnotou tohoto studijního programu je výkon sociální a charitativní práce, charakteristický rozšířenými kompetencemi absolventů o profesní nástroje a znalosti i dovednosti z oblasti charity a teologie služby. Studium je charakteristické širokým interdisciplinárním základem, skupinou předmětů sociální práce i poradenství včetně pokročilých metod sociální práce, kterých obsahová flexibilita reaguje na vývoj oboru a potřeby globalizované společnosti. To umožňuje absolventům široké uplatnění napříč státními, nestátními i církevními pomáhajícími institucemi. Studijní program plně respektuje požadavky Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci MŠMT ČR i specifické požadavky pro vzdělávací oblasti sociální práce přijaté AVSP. Je v souladu s Nařízením vlády č. 275/2016 o katalogu prací i Směrnicí EU 2005/36/ES dle kódu regulované jednotky 655 a dle regulujícího právního předpisu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.5.2023

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 15. 1. 2024 https://www.htf.cuni.cz/HTF-122.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Religionistika, Sociální a charitativní práce a Sociální pedagogika 3. - 7. 6. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. Popis studijních programů: https://www.htf.cuni.cz/prijimacky

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
Telefon: 222 539 203
Web: http://www.htf.cuni.cz
E-mail: studijni@htf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky za překročení standardní doby studia Náboženství a ZSV se ZNV 24 000 Kč, ostatní programy 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html