Religionistika (B0221A100002)

Studijní program: Religionistika (B0221A100002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: filozofie, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem bakalářského studijního programu Religionistika (program je bez specializace) je poskytnout základní znalosti v religionistice jako vědním oboru. Absolvent je vybaven znalostmi metodologie oboru a díky znalosti problémových okruhů řešených v minulosti zná i základy jeho historie. Dokáže nahlédnout religionistiku v kontextu jiných vědních oborů a využívat jejich metodických postupů ve vlastním bádání v přiměřeném rozsahu a hloubce. Díky nejméně třem absolvovaným přednáškám o každém ze tří monoteistických náboženství se dobře orientuje v tzv. abrahámovské tradici. Zároveň je vybaven k pochopení situace náboženství v současné postmoderní společnosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.5.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 13.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 1. 2025 https://htf.cuni.cz/HTF-676.html, https://www.htf.cuni.cz/HTF-122.html

Termíny přijímaček: 3.9.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška z religionistiky probíhá ve formě ústního pohovoru. Uchazeč předloží seznam přečtené literatury, která ho motivuje k zájmu o religionistiku. Budou mu pak položeny dvě otázky, které se týkají literatury z tohoto seznamu. Za odpověď na každou z obou otázek lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30246

Pozn. k přijímačkám: Bc. Religionistika a Sociální pedagogika 3. - 7. 6. 2024, 2. kolo Religionistika 3. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 9.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 9. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. Popis studijních programů: https://www.htf.cuni.cz/prijimacky

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
Telefon: 222 539 203
Web: http://www.htf.cuni.cz
E-mail: studijni@htf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky za překročení standardní doby studia Náboženství a ZSV se ZNV 24 000 Kč, ostatní programy 20 000 Kč https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html