Dějiny evropské kultury (B0222A120011)

Studijní program: Dějiny evropské kultury (B0222A120011)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Jde o studijní program bez specializace.Cílem studia je hluboké a mnohostranné poznání kořenů a proměn evropské kultury v průběhu staletí. Základem je interdisciplinární přístup, vystavěný především na studiu obecných dějin a dějin literatury, doplňovaný studiem dalších oborů (dějiny umění, dějiny hudby, úvod do teologické problematiky). Využívány jsou tradiční výukové metody v kombinaci s nezvyklými, ale osvědčenými zážitkovými formami. Hlavní pozornost je věnována dějinám, kultuře a umění střední Evropy. Studijní program je sestaven tak, aby studenti mohli pokračovat v širokém oborovém rozpětí v navazujícím magisterském studiu Dějin evropské kultury, otevírají se jim ale také velmi široké možnosti ke studiu vyšší odbornosti v jednotlivých studijních disciplínách (historie, literární věda, dějiny umění, duchovní vědy). Volba užší specializace je tak přirozeně posunuta až do doby, kdy student získá hlubší znalosti a lépe se orientuje ve zvoleném, široce pojatém okruhu problematiky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2023 a 27. 1. 2024 https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2429.html

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. a 5. 6. 2024, 2. kolo 2. - 4. 9. 2024 DEK a Mgr. KT bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, 2. kolo 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
Telefon: 220 181 383
Web: http://www.ktf.cuni.cz
E-mail: studijni@ktf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 20 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html