Aplikovaná etika (N0223A100005)

Studijní program: Aplikovaná etika (N0223A100005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: filozofie, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Jde o studijní program bez specializace. Studijní program Aplikovaná etika ve svém obsahu navazuje na bakalářský studijní obor Teologické nauky zabezpečovaný Katolickou teologickou fakultou UK a na další humanitní a sociálně zaměřené bakalářské studijní programy a obory jiných fakult a škol. Jejich obsah doplňuje, rozvíjí a staví do etických kontextů. Zároveň poskytuje specializaci v oblasti křesťanské sociální etiky. Studijní program reaguje na zřejmou společenskou poptávku a nabízí možnost vzdělání v základních oblastech aplikované etiky – politické etiky, hospodářské etiky, bioetiky a environmentální etiky. Obor má za cíl zprostředkovat studentům kompetence, které jim umožní identifikovat, pojmenovávat a rozpracovávat etické otázky současnosti. Chce tak činit s návazností na křesťanskou antropologii, filosofii a sociální nauku. Cílem oboru je naučit studenty samostatné kritické reflexi etických problémů, respektující komplexitu těchto problémů i rozdílnost možných odpovědí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2023 a 27. 1. 2024 https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2429.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. a 5. 6. 2024, DEK a Mgr. KT bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
Telefon: 220 181 402
Web: http://www.ktf.cuni.cz
E-mail: studijni@ktf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 20 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html