Aplikovaná fyzioterapie (N0915A360004)

Studijní program: Aplikovaná fyzioterapie (N0915A360004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Aplikovaná fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Studium je určeno absolventům akreditovaných bakalářských studijních oborů fyzioterapie v České republice. Absolventi zahraničních vysokých škol (s výjimkou Slovenské republiky) musejí podstoupit proces nostrifikace. Standardní doba studia na UK FTVS je 2 roky. Studium je členěno do čtyř semestrů, zahrnuje předměty rozšiřující znalosti, dovednosti získané ve studiu bakalářském a zaměřuje fyzioterapeuta na poskytování specializované fyzioterapeutické péče prostřednictvím nejméně jedné specializované metodiky nebo konceptu oboru fyzioterapie. K nejdůležitějším vyučovaným předmětům studia patří: speciální kineziologie, diferenciální diagnostika, výběr fyzioterapeutických metod, aplikované techniky PNF, klinická efektivita ve fyzioterapii, speciální kapitoly z klinických oborů, management ve zdravotnictví, fyzioterapie u sportovců, preventivní programy ve fyzioterapii, metodologie vědy, prezentace výsledků vědecké práce. Důležitou součástí studia v každém roce je specializovaná praxe v klinických zařízeních, souvislá praxe a klinické kolokvium pod vedením fyzioterapeutů. Po získání 120 kreditů (ECTS) skládají studenti státní závěrečné zkoušky, jejichž součástí je obhajoba diplomové práce, teoretické zkoušky a zkouška na klinickém pracovišti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2942.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. talentové zkoušky 11. - 12. 5. 2024, NSZ SCIO OSP v období prosinec 2023 - 15. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Telefon: 220 172 075
Web: http://www.ftvs.cuni.cz
E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Fyzioterapie 35 000 Kč, ostatní programy 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html