Physiotherapy (B0915A360006)

Studijní program: Physiotherapy (B0915A360006)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Absolvent bakalářského studijního oboru fyzioterapie je „Fyzioterapeut“, který studiem získal odbornou způsobilost k výkonu povolání a je oprávněn poskytovat služby, které u člověka rozvíjejí, udržují a obnovují jeho maximální pohybové a funkční schopnosti. Dokáže lidem pomáhat ve všech životních etapách, když jejich pohyb a funkce jsou ohrožovány věkem, úrazem, nemocí, poruchou, podmínkami nebo faktory prostředí. Fyzioterapeut pomáhá lidem v maximální míře zlepšit jejich kvalitu života a to ve směru tělesném, emočním i sociálním. Je činný ve zdravotnickém oboru propagace, prevence, léčby včetně intervenční a rehabilitace s cílem vrátit pacienta do normálního života.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. 1. 2024 https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2942.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. talentové zkoušky 11. - 12. 5. 2024, NSZ SCIO OSP v období prosinec 2023 - 15. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Telefon: 220 172 075
Web: http://www.ftvs.cuni.cz
E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Fyzioterapie 35 000 Kč, ostatní programy 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html