VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Politologie a mezinárodní vztahy (B0312A200008)

Studijní program: Politologie a mezinárodní vztahy (B0312A200008)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Studium bakalářského cyklu programu Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného typu, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako programu, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky. Studijní program bez specializace. Absolventi programu jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV - zejména politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií - nebo na zahraničních vysokých školách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.8.2023


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: EF 17. 1., 12. 6. 2020, KS specializace MKPR, MS, Ž 21. 1. 2020, TS, ČNS 21. 1. 2020, PMV, PVP, SSP, S 16. 1. 2020, podrobnosti a navazující magisterské studium https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Změna IKSŽ 2. kolo ústní zkoušení 15. - 23. 6., IMS program TS integrovaný test zrušen, IPS program PMV zrušeno 2. kolo, podrobnosti https://fsv.cuni.cz/aktuality/zmeny-v-podminkach-prijimaciho-rizeni-2020/2021. Původně: Přijímací zkoušky dvoukolové: První kolo: O postupu do druhého kola rozhodují výsledky NSZ, (obecné podmínky přijímacího řízení - varianta c), a to konkrétně test Obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu. FSV akceptuje pro letošní přijímací řízení tyto termíny NSZ SCIO: NSZ OSP: 8.12.2018, 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019, 25.5.2019, 7. 12 .2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 4. 4. 2020, 1. 5. 2020 Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz. Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu a v tomto pořadí postoupí z prvního kola 450 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 450. uchazeč) do druhého kola na písemné testy organizované fakultou. Druhé kolo: a) Přepočtený výsledek testu OSP je konstruován tak, že minimální percentil postačující pro postup do druhého kola odpovídá hodnotě 0 bodů a nejvyšší možný percentil 100 hodnotě 35 bodů. Přepočet mezilehlých percentilů odpovídá přímce položené mezi těmito dvěma extrémy (pro formální vzorec viz příloha) - max. 35 bodů Přepočet percentilu z 1. kola přijímacího řízení pro 2. kolo na PMV: Formální vzorec pro přepočet: Body přepočtené =(OSP(i)-OSP(min)) / (100-OSP(min)) *35 kde: OSP(i) značí – percentil jedince i v OSP OSP(min) značí – nejnižší percentil z OSP, který postačuje pro postup do druhého kola b) Integrovaný test kulturně historický a ověřující znalosti reálií domácí a zahraniční politiky- max. 35 bodů Celkový výsledek: součet bodového přepočtu percentilu OSP z prvního kola a bodů z integrovaného testu. Uchazeč se musí zúčastnit všech částí přijímací zkoušky. Výpočet celkového počtu bodů i-tého uchazeče lze tedy zapsat následovně: kde: Y(i)=OT(i) + ((OSP(i)-OSP(min)) / (100-OSP(min)) *35) Y(i) značí celkový počet bodů uchazeče i OT(i) značí počet bodů z integrovaného testu (viz popis výše) Poznámka: uchazeč se musí zúčastnit obou kol (tj. jak testu OSP SCIO, tak integrovaného testu kulturně historického). Neúčast ve druhém kole vede k vyřazení uchazeče. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů v druhém kole. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

Pozn. k přijímačkám: Bc. dle oboru termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 13. 6. 2020 (IKSŽ a IES do 30. 5. 2020), fakultní zkoušky změna 1. - 26. 6. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2020 - prodlouženo do 30. 4. 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Telefon: 222 112 281
Fax: 224 235 644
Web: http://www.fsv.cuni.cz
E-mail: studijni@fsv.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok ČNS, PMV, PVP, SSP, TS 18 500 Kč, Komunikační studia 22 500 Kč, Ekonomické teorie, Sociologie 27 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-7065-version1-ken_2019_2020.pdf

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit