Sociální politika a sociální práce (B0923A240009)

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (B0923A240009)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, ekonomie

Náplň programu/oboru:
Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky, které mu umožňují pracovat s klienty a ovlivňovat sociální situaci jednotlivců a sociálních skupin. Veliký důraz je kladen na praxi v různých typech sociálních zařízení. Na poradenskou činnost jsou absolventi připravováni v rámci odborné praxe. Při přípravě absolventů je využívána spolupráce garantující katedry s Asociací vzdělavatelů v sociální práci v ČR.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024 https://www.fse.ujep.cz/cs/rozvrhy-a-harmonogram/

Termíny přijímaček: 16.9.2024

Obsah přijímaček:
Zájemce o studium vytvoří portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru, který je dostupný na adrese https://www.fse.ujep.cz/cs/podminky-a-e-prihlaska/ do 7. 5. 2024. Pořadí uchazečů se určuje na základě dosažených bodů z vyhodnocení portfolia.

Pozn. k přijímačkám: Bc. portfolio do 7. 5. 2024, 2. kolo 16. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 9.9.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. 2. kolo RRVS, SPSP PS, KS navíc EM 9. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
Telefon: 475 284 664
Web: http://www.fse.ujep.cz
E-mail: lenka.petlakova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 15 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/