Biologie (B0511A030020)

Studijní program: Biologie (B0511A030020)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biologie, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent má obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Po krátké praxi je schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady, resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.6.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Termíny přijímaček: 17.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test z biologie. Podrobnosti https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/