Aplikované iontové technologie (P0533D110049)

Studijní program: Aplikované iontové technologie (P0533D110049)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Student si během studia osvojí teoretické poznatky o metodách a postupech využívajících nabité částice v intervalu energií od jednotek eV do MeV a získá unikátní praktické dovednosti na experimentálním vybavení všech spolupracujících pracovišť. Absolventi tak budou vybaveni nejen teoretickým přehledem, ale také praktickými zkušenostmi v oblastech technologií využívajících nabité částice v materiálovém výzkumu a v analytických metodách. Výrazným rysem studia je také možnost spolupráce se zahraničními partnery.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.2.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Detaily a informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách http://sci.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/