Počítačové modelování ve vědě a technice (N0533A110037)

Studijní program: Počítačové modelování ve vědě a technice (N0533A110037)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: IT, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je připravit absolventa na využití výpočetní techniky při řešení náročných technických úkolů a aplikací v praxi. Student si profiluje své vědomosti řešením náročnějších projektových situací z oblasti fyziky, chemie, modelování biofyzikálních procesů a řízení procesů výrobní praxe. Absolvent se uplatní v průmyslu a ve výzkumu v rámci týmů zabezpečujících vývojové a řídící úseky a má předpoklady pro vědeckou práci v oblasti počítačové nebo chemické fyziky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Detaily a informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách http://sci.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/