Učitelství geografie pro střední školy (N0114A300123)

Studijní program: Učitelství geografie pro střední školy (N0114A300123)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský program Učitelství geografie pro střední školy je primárně nabízen absolventům bakalářského studia geografie s víceoborovým zaměřením. Cílem studia je připravit učitele geografie pro střední školy, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v geografii a v druhém studovaném oboru. Studium je koncipováno jako dvouoborové a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro dvouoborové studium. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech. Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru geografie a oborové didaktiky geografie v kombinaci s přidruženým studijním programem druhého oboru a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.12.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Detaily a informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách http://sci.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/