Učitelství chemie pro střední školy (N0114A300115)

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy (N0114A300115)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , chemie

Náplň programu/oboru:
Studijní program Učitelství chemie pro střední školy je primárně nabízen absolventům bakalářského studia chemie pro vzdělávání, popř. dalším bakalářským sdruženým studijním programům v oblasti chemie. Cílem studia je připravit komplexně vybavené absolventy jak po stránce odbornosti v oboru chemie, tak po stránce pedagogické, psychologické a didaktické. Základní tematické okruhy, ve kterých student získá široké a hluboké znalosti a porozumění, jsou pedagogika, pedagogická psychologie, obecná didaktika, didaktika chemie, teorie a praxe učitelské profese, znalosti z odborné chemie včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, speciální pedagogika a inkluzivní didaktika. Těžištěm studijního programu je moderní didaktická průprava v daném oboru a zvýšený akcent na absolvování různých typů pedagogických praxí. Cílem studia je rovněž studenty naučit provést didaktickou analýzu učiva, připravit a realizovat výuku s využitím vhodných forem a metod výuky, ovládat moderní výukové technologie a prostředky. Předpokládá se, že znalosti a dovednosti, které student v magisterském stupni získá, si v rámci celoživotního vzdělávání dále bude doplňovat a prohlubovat.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.11.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Detaily a informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách http://sci.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/