Materiály a technologie v dopravě (B0715A270019)

Studijní program: Materiály a technologie v dopravě (B0715A270019)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: strojařina, doprava, technické a IT obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Studium je zaměřeno na přípravu absolventů pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu, absolvent má dostatek znalostí a dovedností, které mu dovolí pracovat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 12.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 30.4.2024, 26.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 26. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
Telefon: 475 285 514
Web: http://www.fsi.ujep.cz/
E-mail: sona.olivova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/