Ochrana životního prostředí - 2 specializace (B0521A030007)

Studijní program: Ochrana životního prostředí (B0521A030007)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekologické

Náplň programu/oboru:
Specializace Ochrana přírody a krajiny, Technologie ochrany životního prostředí. Cílem studijního programu je výchova odborníka, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika,příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředía vývoji a využití environmentálních technologií. Vyšší míru specializace studentů umožní dva studijní plány, které mají společný základ stěžejních předmětů. Specializace Ochrana přírody a krajiny bude více zaměřena na management ochrany přírody a krajiny a specializace Technologie ochrany životního prostředí bude víc směřovat k teoretickým základům i přehledům environmentálních technologií. Absolventi specializace Ochrana přírody a krajiny najdou uplatnění v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře.Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech), resortních institucích(Agentura ochrany přírody a krajiny, orgány správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav)a nevládních ekologických organizacích. Absolventi specializace Technologie ochrany životního prostředí najdou uplatnění jako techničtí a výzkumní pracovníci v průmyslových a výzkumných podnicích nebokonzultanti v privátním sektoru či odborní pracovníci v nevládních ekologických organizacích, v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře.Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech) a resortních institucí(Česká inspekce životního prostředí).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 12.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Termíny přijímaček: 9.9.2024

Obsah přijímaček:
Motivační pohovor - podrobnosti http://studujfzp.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, 2. kolo 9. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Termín přihlášek: 23.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Telefon: 475 284 149
Web: http://fzp.ujep.cz/
E-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/