VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Obnova krajiny ()

Studijní program: Obnova krajiny ()

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Magisterský studijní program navazuje na nově akreditovaný tříletý bakalářský studijní program FŽP UJEP B0521A030007 "Ochrana životního prostředí", který má dvě specializace "Ochrana přírody a krajiny" a "Technologie ochrany ŽP". Absolventi nově akreditovaného programu budou mít možnost studovat navazující magisterský program "Obnova krajiny". Bakalářský program "Ochrana životního prostředí" studentům poskytuje základní teoretické poznatky z ekologických a environmentálních disciplín i společenských věd, včetně legislativy, teoretické znalosti i praktické dovednosti využívání nástrojů geografických informačních systémů. Studenti získají v rámci bakalářského studia znalosti z jednotlivých složek krajiny, krajinné ekologie (ÚSES) a ochrany přírody. Absolventi bakalářského studijního programu mají i praktické zkušenosti získané při práci v laboratořích a při terénních cvičeních a exkurzích. Cílem studijního programu "Obnova krajiny" je výchova odborníka znalého problematiky metod obnovy a managementu krajiny, ekologie prostředí včetně znalosti agroekosystémů, krajinného plánování, hospodaření s vodou v krajině, včetně problematiky sucha a klimatických změn, dále se znalostmi z pozemkových úprav, rekultivačních postupů a technologií, v souladu s příslušnými legislativními nástroji. Znalosti absolventa jsou propojeny v návaznosti na nové technologie sběru a tvorby prostorových a ekologických dat včetně jejich vyhodnocení pomocí nástrojů GIS. Navazující magisterské studium prohlubuje odbornost v jednotlivých oblastech revitalizace krajiny zařazením specializovaných předmětů v rámci výběru ze tří skupin povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty si student vybírá dle zaměření diplomové práce, dle svých preferencí a možného budoucího zaměření do praxe. Náplň studijního programu byla konzultována s odbornými pracovišti zabývajícími se obnovou krajiny, se zástupci státní správy, samosprávy a vybraných podniků.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.2.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 16. 6. 2023, 2. kolo 13. - 14. 9. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Pozn. k přihláškám: Bc. 28. 4. 2023, 2. kolo 25. 8. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Telefon: 475 284 149
Web: http://fzp.ujep.cz/
E-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit