Aplikovaná geoinformatika (B0532A330020)

Studijní program: Aplikovaná geoinformatika (B0532A330020)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, ostatní přírodovědné, technické a IT obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Aplikovaná geoinformatika (prezenční i kombinovaná forma) poskytuje komplexní pohled na problematiku získávání a zpracování dat o životnímprostředí moderními technologiemi. Studijní program představuje hlavní environmentální problémy spojené s rozvojem společnosti (např. změny využití území,problémy vodních zdrojů, demografický růst) tak, aby absolvent byl schopen tyto problémy v praxi identifikovat na různých úrovních a porozumět jejich příčinám.V segmentu geoinformatických disciplín (např. Geografické Informační Systémy, Dálkový průzkum Země, geodetické metody) je budoucí absolvent veden k dovednostisamostatně navrhnout vhodné datové zdroje, metody pořizování terénních dat, inovativní způsob jejich zpracování, vizualizace a interpretace. V průběhu studia jekladen důraz na aktivní mentoring, díky němuž se student účastní konkrétních projektově a výzkumně zaměřených vzdělávacích úloh v rozmanitém prostředí(laboratoř, terén, v ČR i v zahraniční) a získává zkušenost v navrhování vlastních postupů získávání, zpracování a prezentace dat.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.10.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Motivační pohovor - podrobnosti http://studujfzp.ujep.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Telefon: 475 284 149
Web: http://fzp.ujep.cz/
E-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/