Hudební teorie a pedagogika (P0114D300002)

Studijní program: Hudební teorie a pedagogika (P0114D300002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent doktorského studia si prohloubí znalosti z hudební pedagogiky, zejména v oblasti hudebně pedagogického výzkumu, integrativní hudební pedagogiky a nových trendů v didaktice hudební výchovy s ohledem na kontext současných vzdělávacích soustav tuzemských i zahraničních. Rozšíří si znalosti z hudební historie a hudební teorie - individuálně též z metodiky instrumentální či vokální interpretace – vždy se zohledněním zvolené specializace pro řešení tématu disertační práce. Rozhodujícím kritériem profilu absolventa doktorského studia je jeho schopnost pedagogické interpretace zvoleného tématu disertační práce na základě pedagogické aplikace teoretických poznatků. Absolvent doktorského studia je schopen dále rozvíjet současnou hudební pedagogiku na základě hudebně pedagogického výzkumu a pedagogické aplikace teoretických poznatků v praxi pro potřeby všeobecného a speciálního školství všech stupňů. Je kompetentní využít je pro svůj profesní růst i optimální profilaci současné hudební pedagogiky a muzikologie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studijní programy: talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5. 2024, teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy: 10. 6. - 28. 6. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, 26. 8. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přihláškám: Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2024, doktorské studijní programy do 30. 4. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, do 2. 8. 2024. Informace o bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article