Výtvarná výchova pro vzdělávání (B0114A300129)

Studijní program: Výtvarná výchova pro vzdělávání (B0114A300129)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , umělecké obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Jednooborové studium bakalářského studijního programu je určeno uchazečům se zájmem zaměřit své studium v oblasti výtvarného umění šířeji a profesně se profilovat teprve v dalším, magisterském studiu. Obor je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného uměnovědného základu s případnou profilací podle výběru dalších povinně-volitelných a volitelných předmětů. Studium je nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí pokračovat v magisterském neučitelském studiu, vyžadujícím široký odborný základ z oboru, avšak kteří mají současně zájem i o ponechání možnosti pokračovat v magisterském jednooborovém studiu učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, pro 2. stupeň základních škol a základních uměleckých škol. Profil absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.12.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Obsahem praktické zkoušky je řešení výtvarného tvůrčího úkolu na zadané téma. Obsahem ústního pohovoru je všeobecný kulturní přehled, předchozí pedagogická zkušenost, umělecko-historické znalosti, představení portfolia a ukázky vlastní tvorby. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na adrese https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-vytvarne-kultury-prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc, Mgr. 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, A, U1SZŠ a U1SZŠSP test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Telefon: 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz/
E-mail: PFstudium@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/