Tělesná výchova a sport - 2 specializace (B1014A280013)

Studijní program: Tělesná výchova a sport (B1014A280013)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , sport, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Tělesná výchova a sport, Aktivity v přírodě. Cílem je osvojení vědomostí a dovedností, které umožní samostatné odborné a ekonomické vedení sportovních činností v oblasti využití volného času dětí, mládeže a dospělých. V tomto smyslu bude studium směrováno ke znalostem a dovednostem v okruzích: tvorby projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při sportovní činnosti, materiální, finanční a právní zajištění sportovní činnosti. Absolvent rovněž získá přehled o obecných společenských souvislostech a vývojových trendech (aspekty filozofické, psychologické, sociologické) idejí a činností lidí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.12.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Termíny přijímaček: 6.5.2024

Obsah přijímaček:
Praktická zkouška (gymnastika, sportovní hry, atletika, plavání). Podrobnosti https://www.pf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc, Mgr. 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, A, U1SZŠ a U1SZŠSP test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Telefon: 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz/
E-mail: PFstudium@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/