Historicko-literární studia (B0288A090002)

Studijní program: Historicko-literární studia (B0288A090002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Charakteristika oboru: •teoretická průprava: teoretické znalosti z oborů historie, literární vědy a teorie kultury, srovnávacích dějin literatury, z teorie a interpretace literárního textu; základy mediální a novinářské práce, základy tvůrčího psaní; rozvoj interpretačních a kreativních dovedností s přihlédnutím k různým •komunikačním situacím: porozumění široké škále historické a sociální podmíněnosti textu; rozvoj kultivovaného a stylově přiměřeného ústního i písemného vyjadřování v různých komunikačních oblastech. •praktická aplikace: exkurze, odborné praxe (vydavatelské provozy, osvětové a kulturní instituce aj.) a interpretační semináře; rozvoj komunikačních schopností, nácvik odborného i uměleckého projevu, možnost zadávání témat bakalářské práce spjatých a chodem vydavatelského provozu Profil a uplatnění absolventa: •lektorská a konzultační služba při práci s tištěnými a elektronickými médii •redaktor v regionálních i celostátních médiích •public relations, činnost tiskového a mediálního mluvčího správních či kulturních institucí •organizace kulturních akcí •působení v neziskových organizacích a veřejných nebo soukromých nadací různého zaměření a druhu

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.8.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://ff.upce.cz/ff/den-otevrenych-dveri-2023

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Ústní pohovor, jehož podkladem je seznam vlastní dosavadní četby (domácí a světové beletrie), který uchazeč vloží jako přílohu e-přihlášky. Podrobnosti a možnosti prominutí https://ff.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 4. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 21.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 21. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Telefon: 466 036 637
Web: https://ff.upce.cz
E-mail: studijni.ff@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html