Historické vědy (P0222D120005)

Studijní program: Historické vědy (P0222D120005)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Charakteristika oboru: •prohloubení metodologické a metodické znalosti z oboru historických věd, získání schopnosti vědecké práce, prokázané napsáním a obhajobou disertační práce •hlavním výstupem doktorského studia je původní vědecká monografie přinášející výsledky samostatného základního výzkumu doktoranda Profil a uplatnění absolventa: •schopnost samostatně stanovit cíle a postupy vlastní badatelské práce, formulovat vlastní původní projekty vědy a výzkumu •aktivní odborná komunikace nejméně ve dvou světových jazycích •publikování v domácím i zahraničním odborném tisku; schopnost samostatně prezentovat výsledky svého výzkumu formou původních přednášek •uplatnění jako vysoce kvalifikovaný specialista jak v institucích zaměřených na činnost v oblasti vědy a výzkumu (vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, muzea, památkové ústavy, archivy aj.), tak i v oblastech státní správy, politiky, diplomacie, kultury, vzdělávání aj.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://ff.upce.cz/ff/den-otevrenych-dveri-2023

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 4. 6. 2024, 2. kolo 19. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 21. 4. 2024, 2. kolo vybrané programy 9. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Telefon: 466 036 637
Web: https://ff.upce.cz
E-mail: studijni.ff@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html