Sociální a kulturní antropologie (N0314A250014)

Vysoké školy>Univerzita Pardubice>Fakulta filozofická>Sociální a kulturní antropologie

Studijní program: Sociální a kulturní antropologie (N0314A250014)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, umělecké obory, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Charakteristika oboru: •teoretická průprava: prohloubení teoretických a metodologických znalostí (např. kvantitativní metody), konceptuální myšlení, reflexe sociálních jevů a souvislostí mezi nimi (etnicita, globalizace, migrace, lokalizace...), pro studenty vizuální antropologie (dále VA): absolventská práce bude vypracována i jako vizuální /audiovizuální dokument •praktická aplikace: projektové řízení, terénní výzkum, analýza a interpretace dat, pro vizuální antropologii: tvorba dokumentů, samostatné audiovizuální zpracování projektů • vazba na praxi: organizování studentské konference, cvičení z aplikované antropologie (možná účast na výzkumech), studenti VA vytváří např. PR klipy pro univerzitu a jiné dokumenty Profil a uplatnění absolventa: •příprava a realizace antropologických výzkumů • vytváření a realizace strategických dokumentů, projektů, analýz, krizových plánů obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového sektoru •práce v pozicích specialistů obecních a krajských úřadů, nevládních organizací aj. •v hospodářských organizacích jako specialisté v oblasti rozvoje lidských zdrojů, případně v médiích nebo organizacích zaměřených na vzdělávací aktivity. •v sociálních službách v různých projektových pozicích, nikoliv však jako sociální pracovníci (Pro tuto pozici mohou však absolvovat příslušně zaměřené další profesní vzdělávání podle zákona o sociálních službách.) •studenti VA budou připraveni samostatně natočit a zpracovat audiovizuální dokument

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.2.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://ff.upce.cz/ff/den-otevrenych-dveri-2023

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 4. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 21. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Telefon: 466 036 637
Web: https://ff.upce.cz
E-mail: studijni.ff@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html