Resocializační pedagogika (N0111P190001)

Studijní program: Resocializační pedagogika (N0111P190001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Charakteristika oboru: •vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech •studijní obor je zaměřen: ◦na osoby se sociálně patologickými projevy chování (závislosti, kriminalita a jiné sociálně patologické jevy) ◦na osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí (sociálně marginalizované skupiny lidí inklinující k sociálně patologickým projevům chování) Profil a uplatnění absolventa: •odborníci v oboru resocializační pedagogika na magisterské úrovni •kvalifikace pro přímou pedagogickou a manažerskou činnost (vězeňská zařízení, detenční ústavy, zařízení postpenitenciární péče, nízkoprahová zařízení)

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://ff.upce.cz/ff/den-otevrenych-dveri-2023

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 4. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 21. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Telefon: 466 036 637
Web: https://ff.upce.cz
E-mail: studijni.ff@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html