Učitelství pro 1. stupeň základních škol (M0114A300001)

Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň základních škol (M0114A300001)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 5

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy je umožnit absolventům se středoškolským vzděláním získat profesní kompetence, znalosti a způsobilosti, specifické odborné znalosti ze širšího spektra předmětů, vztahujících se ke vzdělávání a výchově a připravit je tak na kvalifikované vykonávání činností učitele na 1. stupni základních škol.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.1.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Test OSP NSZ SCIO. Podrobnosti https://www.pf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc, Mgr. 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, A, U1SZŠ a U1SZŠSP test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
Telefon: 475 283 111
Web: http://pf.ujep.cz/
E-mail: PFstudium@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/