Technologie a management v dopravě - 3 specializace (B1041A040002)

Vysoké školy>Univerzita Pardubice>Dopravní fakulta Jana Pernera>Technologie a management v dopravě - 3 specializace

Studijní program: Technologie a management v dopravě (B1041A040002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, doprava

Náplň programu/oboru:
Specializace Dopravní management a marketing, Logistika, Technologie a řízení dopravy. Specializace Dopravní management a marketing: Moderní bakalářské studium je zaměřeno na moderní oblasti, jako je management, marketing či logistika, v teorii a praxi, a to s důrazem na problematiku dopravy. Budeš připravován zejména pro ekonomické a organizační řízení organizací se zaměřením na dopravu. V rámci studia podrobně nahlédneš do technologie a řízení dopravy, logistiky, zasílatelství, managementu, marketingu, elektronického obchodování, ekonomie, ekonomiky a dopravního podniku, komunikačních a prezentačních dovedností, finančních a pojistných operací, celního hospodářství a daňové soustavy, controllingu, algoritmizace a programování apod. Získáš jedinečnou možnost podílet se na realizaci reálných projektů, přednášek se budou účastnit také oborníci z praxe. Ve 2. ročníku tě čeká odborná praxe, máš možnost studijních stáží navštěvovat workshopy, studovat v zahraničí. Uplatnění absolventa: •v dopravních a spedičních podnicích •v podnicích poskytujících logistické služby, resp. v rámci řízení logistických procesů v podnicích zabývajících se jinou činností •v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv. Specializace Logistika: Moderní bakalářské studium je zaměřeno na moderní oblasti, jako je management, marketing či logistika, v teorii a praxi, a to s důrazem na problematiku dopravy. Budeš připravován zejména na problematiku řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. V rámci studia podrobně nahlédneš do technologie a řízení dopravy, logistiky, zasílatelství, logistických center, zbožíznalství v dopravě a přepravních balení, logistických a přepravních technologií, technologií ložných a skladových operací, mechanizace a automatizace zpracování zásilek, řízení a distribuce zásilek managementu, ekonomiky dopravního podniku, controllingu, algoritmizace a programování apod. Získáš jedinečnou možnost podílet se na realizaci reálných projektů, přednášek se budou účastnit také oborníci z praxe. Ve 2. ročníku tě čeká odborná praxe, máš možnost studijních stáží navštěvovat workshopy, studovat v zahraničí. Uplatnění absolventa: •v dopravních a spedičních podnicích • pozice v logistických a zasílatelských společností, logistických center a průmyslových zón, výrobních společností •v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv Specializace Technologie a řízení dopravy: Úspěšný absolvent bakalářského tříletého studia získá nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Tyto poznatky uplatní ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky, včetně kombinované přepravy. Také je uplatní v oblasti osobní dopravy a to včetně integrovaných dopravních systémů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2023, 2. 2. 2024 https://dfjp.upce.cz/dfjp/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Termín přihlášek: 31.5.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Telefon: 466 036 096
Web: https://dfjp.upce.cz
E-mail: studijni.dfjp@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky za prodloužení doby studia https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0

Menza: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0