Dopravní stavitelství (B0732A260009)

Studijní program: Dopravní stavitelství (B0732A260009)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: stavebnictví, doprava

Náplň programu/oboru:
stavební obor zaměřený na dopravní stavby • teoretická průprava: ◦stavební mechanika, dynamika, stavební hmoty, základy dopravního stavitelství, mechanika zemin, konstrukce z betonu a předpjatého betonu, kovové konstrukce, drážní stavitelství, projektování a stavba pozemních komunikací, stavební právo, geologie atd. • praktická aplikace: ◦provozní a technologické postupy při výstavbě dopravních staveb ◦tvorba rozpočtů v programu KROS ◦přepočet stávajících mostních staveb, navrhování nových mostních staveb ◦provádění geotechnických zkoušek ◦schopnost řešit odborné problémy související s údržbou, rekonstrukcemi a opravami vyskytujícími se v dopravním stavitelství včetně ekologických aspektů apod. • vazba na praxi: ◦exkurze, odborné praxe, zadávání bakalářských prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod. • studijní plány: ◦ prezenční / kombinovaná (PS / KS) forma studia Uplatnění absolventa: • odborné a nižší řídicí funkce: ◦provozní technici v manažerských funkcích u méně náročných staveb, konstruktéři v projektových ústavech ◦ve výrobní sféře jako přípravář staveb, úsekový stavbyvedoucí, stavební dozor investora nebo rozpočtář ◦ na stavebních úřadech, v konstrukčních a projekčních ústavech

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2023, 2. 2. 2024 https://dfjp.upce.cz/dfjp/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Termín přihlášek: 31.5.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Telefon: 466 036 096
Web: https://dfjp.upce.cz
E-mail: studijni.dfjp@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky za prodloužení doby studia https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0

Menza: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0