Dopravní prostředky a infrastruktura - 3 specializace (P0788D040001)

Vysoké školy>Univerzita Pardubice>Dopravní fakulta Jana Pernera>Dopravní prostředky a infrastruktura - 3 specializace

Studijní program: Dopravní prostředky a infrastruktura (P0788D040001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: doprava

Náplň programu/oboru:
Specializace 1. Dopravní prostředky 2. Dopravní stavby 3. Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě. Cílem studijního programu je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, zejména v dopravních prostředcích, elektrotechnických a elektronických systémech v dopravě a dopravních stavbách. Absolventi jsou schopni, samostatně i v týmech, řešit vědecké a výzkumné problémy v technických oborech dopravy a souvisejících oblastech, jako je strojírenství, materiálové inženýrství, elektrotechnika, elektronika, automatizační technika, životní prostředí, urbanismus, geotechnika, informační technologie a energetika. Ať už teoreticky nebo experimentálně. Dokážou se také vypořádat s nejnáročnějšími problémy v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti různých dopravních prostředků a souvisejících technologií, elektrických systémů v dopravě, dopravních struktur a dopravního zařízení. Umí formulovat problém, navrhnout optimální řešení, racionálně ho vyřešit s pomocí teoretických znalostí a dostupných technických prostředků a prezentovat výsledky. Dokáží samostatně používat počítačovou techniku při analýze, návrhu, vývoji a dokumentaci zkoumaných technických systémů v dopravě. Jejich výsledky výzkumu jsou publikovány a prezentovány na univerzitě i v zahraničí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 12.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2023, 2. 2. 2024 https://dfjp.upce.cz/dfjp/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Telefon: 466 036 096
Web: https://dfjp.upce.cz
E-mail: studijni.dfjp@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky za prodloužení doby studia https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0

Menza: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0