Transport Technology and Management (P1041D040002)

Studijní program: Transport Technology and Management (P1041D040002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie, doprava

Náplň programu/oboru:
Studijní program je v oblasti povinných předmětů koncipován tak, aby poskytl studentům teoreticko-metodologický základ technologie a řízení dopravy (včetně poštovních a kurýrních služeb). Pozornost je zaměřena především na využití matematických a dalších metod v rámci řízení dopravy a na metody vědecké práce. Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné analyzovat komplexní problémy v dané oblasti, na základě výsledků analýz navrhovat odpovídající řešení a řídicí systémy, a to na bázi vlastních vědeckých výzkumů v těsném kontextu s aplikací v praxi. Zvyšování kompetencí studentů ve vybraných oblastech dopravy a poštovních a kurýrních služeb je zabezpečeno nabídkou povinně volitelných předmětů, zaměřených do oblasti investičního rozhodování, logistických systémů, modelování technologických procesů, datových struktur a algoritmů a bezpečnostního managementu.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2023, 2. 2. 2024 https://dfjp.upce.cz/dfjp/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na https://dfjp.upce.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Telefon: 466 036 096
Web: https://dfjp.upce.cz
E-mail: studijni.dfjp@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky za prodloužení doby studia https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0

Menza: https://www.upce.cz/ubytovani-stravovani-0