Design (B0212A270002)

Studijní program: Design (B0212A270002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ je zaměřen na oblast navrhování textilních struktur zejména pro oděvní aplikace a částečně i pro oblast speciálních textilií pro ochranné účely (speciální oděvy, adaptivní textilní struktury). V obou těchto oblastech je těžiště v technickém návrhu výrobku s ohledem na splnění požadavků souvisejících s komfortem, snadností údržby, životností a funkčností. Základem je výběr a hodnocení vhodných materiálů, konstrukce textilních struktur realizovatelná na textilních strojích a zajištění speciálních funkcí ve fázi konečných úprav. Protože většina navrhovaných výrobků spadá do oblasti oděvních textilií, jsou nedílnou součástí navrhování také hlediska estetiky, stylu a módnosti. Textilní návrháři musí ve své práci respektovat omezení plynoucí z limitovaných možností textilních technologií a textilních materiálů na jedné straně, a s požadavky trhu na estetiku a funkčnost na straně druhé. Je tedy nezbytné, aby ovládali také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Musí mít vypěstovaný cit pro posouzení stylu a módnosti textilních výrobků jako celku, což vyžaduje znalosti z oblasti tvorby textilií v minulosti a současnosti. Profil absolventa: ◦Absolvent získá základní poznatky z obecných disciplín, textilních a dalších technologií, orientuje se dobře v oblasti materiálů a návrhářství, ◦má potřebné dovednosti obecných výtvarných technik, ucelený přehled poznatků z oblasti umělecko-historické, teorie tvorby a módních trendů, ◦je schopen propojit technologickou stránku vzorování s výtvarným základem v oboru textil, oděv a doplněk, ◦ovládá grafické softwarové programy a umí se v nich vyjadřovat, ◦má schopnost práce ve specializovaných tvůrčích dílnách s profilováním v oblasti textilních technologií a vzorování, nebo v oblasti textilního a oděvního návrhářství, ◦je schopný orientovat se a tvořit v odborných progresivních technologiích a navrhovat oděvní i víceúčelové textilie, oděvní kolekce, oděvní, textilní a interiérové doplňky, ◦má schopnost samostatné tvůrčí práce a její prezentace, ◦je připraven k vlastnímu kvalifikačnímu růstu. Uplatnění absolventů: ◦Návrhář textilu, oděvů, textilních a interiérových doplňků. ◦Návrhář šperku a bižuterie. ◦Profese zaměřené na různá odvětví průmyslu, obchodu a propagace. ◦Profese v podnicích zaměřených na textilní a oděvní výrobu. ◦Profese zaměřené na počítačovou grafiku, návrhářská střediska, reklamní agentury atd. ◦Absolvent se může dále vzdělávat v rámci navazujícího magisterského studia v ČR i zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 5.4.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 27. 1. 2024 http://www.ft.tul.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Návrhářství polovina března 2024, 2. kolo 6. 8. 2024. Ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. Návrhářství 29. 2. 2024, ostatní programy 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Telefon: 485 353 239
Web: http://www.ft.tul.cz/
E-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz//

Menza: http://koleje.tul.cz//