Ekonomika a management - více specializací (B0413A050008)

Vysoké školy>Univerzita Pardubice>Fakulta ekonomicko-správní>Ekonomika a management - více specializací

Studijní program: Ekonomika a management (B0413A050008)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Specializace Management podniku, Ekonomika a provoz podniku. Specializace MP. Pokud se chceš věnovat řízení a naučit se procesy plánování, rozhodování a vedení lidí, zapiš se na obor Management podniku. Management je velmi důležitá součást chodu podniku. Specializace zahrnuje čtyři hlavní oblasti: ekonomie a aplikované ekonomické disciplíny, management a specifické manažerské činnosti, informační technologie včetně matematicko-statistických disciplín a také ostatní předměty, jako je například právo a cizí jazyky. Uplatnění naleznete v podnikatelské sféře nebo v různých funkcích ve výrobních podnicích a v podnicích služeb. Během studia získáte spoustu praktických zkušeností k výkonu manažerských funkcí. Připravíme vás na založení malého či středního podniku, řízení jeho činnosti, řízení nadace či občanského sdružení a také na řízení rozvoje v krizových situacích. management a specifické manažerské činnosti, informační technologie včetně matematicko-statistických disciplín a ostatní poznatky – zejména právo a cizí jazyky. Specializace EPP Absolvent bakalářského oboru Ekonomika a provoz podniku je vysokoškolsky vzdělaný člověk s odborným vzděláním potřebným k výkonu ekonomických funkcí v podnicích a organizacích v oblasti výroby, obchodu a služeb. Je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Na základě znalostí z oblastí obecné ekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, financí, informatiky a kvantitativních metod umí vyhodnocovat podnikové činnosti (včetně podnikového financování) a vývojové trendy ve vztahu k hospodářské praxi i ekonomické teorii. Absolvováním předmětů se zaměřením na provoz podniku je schopen se orientovat zejména ve vnitropodnikových procesech. Znalost světového jazyka mu umožňuje odborně komunikovat se zahraničními subjekty, například při dodavatelsko-odběratelských vztazích či cenových jednání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 2. 2024 https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/den-dveri.html

Termíny přijímaček: 12.4.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška – Test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení, obsahuje 20 otázek a probíhá ve stanovený den a čas v PC učebnách Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Uchazeč má přesně vymezený čas 40 min, ve kterém je nutné z předem připravených odpovědí vybrat ty správné. Poté se formulář uzavře a výsledky budou připraveny ke zpracování studijní referentkou odpovědnou za přijímací řízení. V případě přihlášky do více specializací programu Ekonomika a management vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Uchazeč musí získat minimálně 20 bodů z Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení, aby mohl být přijat. Podrobnosti a možnosti bonifikace https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/info-prij-riz.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. DP a EM 12. 4., 19. 4., 11. - 12. 6. 2024, ostatní programy bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Telefon: 466 036 142
Web: www.upce.cz/fes
E-mail: jana.vagnerova@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok je 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/poplatky-za-studium.html.

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html