Digitální podnikání (B0688A140011)

Studijní program: Digitální podnikání (B0688A140011)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, IT, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Chceš se naučit využívat nové informační nástroje a pochopit proces digitalizace ve firmách? Ve studijním programu Digitální podnikání získáš současně znalosti jak z oblastí počítačového zpracování podnikových dat, sociálních sítí, elektronického obchodování, multimédií a bezpečnosti dat, tak z oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky a práva. V jednom studijním programu můžeš spojit jak ekonomické znalosti, tak digitální dovednosti. Co tě naučíme Program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností potřebných pro vytváření strategií digitalizace podniku. Naučíme tě, jak navrhnout datovou strukturu a jednoduchý webový systém, jak využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, účetní, prezentační a analytické práce. Budeme tě podporovat při utváření vlastního názoru a hledání alternativních cest při řešení reálných situací. Ukážeme ti, jak vizualizovat a prezentovat získané výsledky analýz dat, aby byly srozumitelné a přesvědčivé

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.6.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 2. 2024 https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/den-dveri.html

Termíny přijímaček: 12.4.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška – Test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení, obsahuje 20 otázek a probíhá ve stanovený den a čas v PC učebnách Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Uchazeč má přesně vymezený čas 40 min, ve kterém je nutné z předem připravených odpovědí vybrat ty správné. Poté se formulář uzavře a výsledky budou připraveny ke zpracování studijní referentkou odpovědnou za přijímací řízení. V případě přihlášky do více specializací programu Ekonomika a management vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Uchazeč musí získat minimálně 20 bodů z Testu předpokladů pro kritické a kreativní myšlení, aby mohl být přijat. Podrobnosti a možnosti bonifikace https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/info-prij-riz.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. DP a EM 12. 4., 19. 4., 11. - 12. 6. 2024, ostatní programy bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Telefon: 466 036 142
Web: www.upce.cz/fes
E-mail: jana.vagnerova@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok je 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://fes.upce.cz/fes/pro-uchazece/poplatky-za-studium.html.

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html