Sociální patologie a prevence (B0923A190001)

Studijní program: Sociální patologie a prevence (B0923A190001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Náplň programu/oboru:
Láká vás působit v oblasti prevence a terapie sociálně patologických jevu? Chtěli byste získat ucelené znalosti širšího společensko-vědního základu (sociologie, psychologie, filozofie, pedagogiky), znát právní a etické normy? V tomto oboru získáte víc. Budete mít potřebné psychologické a pedagogické znalosti k tomu, abyste dokázali pracovat s lidmi, kteří jsou v obtížných životních situacích. Zvládnete pro ně připravovat preventivní programy a v rámci poradenství je nasměrovat na vhodné terapeutické působení. Jaká profese na vás čeká po úspěšném ukončení studia? Můžete se uplatnit v nejrůznějších oblastech zaměřených na sociální patologii a prevenci rizikového chování, např. v neziskových organizacích, u Policie ČR, v oblasti vězenství, v dětských domovech se školou, ve výchovných ústavech, jako kurátor pro mládež a pro dospělé, v systému preventivně výchovné péče, jako protidrogový koordinátor, sociální asistent, pracovník v dalších zařízeních zabývajících se prevencí a terapií rizikového chování a v dalších pomáhajících profesích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 5.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studijní programy: talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5. 2024, teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy: 10. 6. - 28. 6. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, 26. 8. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Pozn. k přihláškám: Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2024, doktorské studijní programy do 30. 4. 2024, 2. kolo do 2. 8. 2024. Informace o bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Učebnice:

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article