VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Sociální patologie a prevence (B0923A190001)

Studijní program: Sociální patologie a prevence (B0923A190001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Absolventa studijního oboru charakterizují kompetence po-třebné pro kvalifikovanou působnost v oblasti prevence a terapie sociálně patologických jevů:Absolvent má ucelené znalosti širšího společenskovědního základu (psychologie, sociologie, pedagogika, filozofie), zná právní a etické normy, které tvoří rámec profesního jednání v oblasti bezpečnosti, prevence i řešení všech sociálně pato-logických jevů, má ucelené znalosti práva ústavního, trestní-ho, správního a občanského, zná postupy a metody práce s lidmi, kteří potřebují pomoc a ochranu i kteří jednají devi-antně, má potřebné znalosti a dovednosti pro stimulování a koordinaci programů prevence sociálně patologických jevů, má potřebné pedagogické a psychologické znalosti k tomu, aby se mohl podílet na vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů a bezpečnostně právní problematiky. Absolvent studijního oboru je připraven pro výkon mj. těchto profesí: pracovník Policie ČR v rámci všech policejních slu-žeb, pracovník v oblasti vězenství, nápravných zařízení, pra-covník výchovných ústavů pro mládež, pracovník v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, pracovník v systému preventivně výchovné péče (střediska výchovné péče pro mládež, krizová centra, protidrogoví koordinátoři, sociální asistenti), pracovník probační a mediační služby, metodik prevence na školách apod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 5.2.2030


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 12.1.2024, 27.1.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Písemný vědomostní test ZSV a všeobecný kulturně-historicko-politický přehled. Podrobnosti https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijmaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. talentové zkoušky 1. - 14. 5., teoretické a praktické zkoušky 22. 5. - 25. 6. 2023, informace o 2. kole v IS fakulty. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 31. 3. 2023, 2. kolo vybrané programy 4. 8. 2023. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Sociální patologie a prevencePedagogická fakultaUniverzita Hradec KrálovéPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: http://www.uhk.cz/
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit