Management cestovního ruchu - 2 specializace (B0413P050030)

Studijní program: Management cestovního ruchu (B0413P050030)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Zaměření Anglický jazyk, Německý jazyk. V průběhu studia je student připravován k řídící a odborné činnosti v oblasti cestovního ruchu. Absolvent má teoretické, metodické a odborné znalosti, schopnosti analytické a organizační. Je způsobilý vykázat práci s informacemi, cizojazyčnou komunikaci, prezentační dovednosti, aplikace managementu a marketingu, dovednosti práce s PC a přehled v oblasti aplikovaných strategií v řízení a rozvoji CR. Má předpoklady profesního uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech CR. Z odborného profilu vyplývá široká možnost uplatnění v pozicích managementu CR v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek, apod. včetně trhu práce CR zemí EU. Absolvent je připraven nejméně v jednom světovém jazyce na úrovni odborné státní zkoušky. Součástí kvalifikace je i licence průvodce cestovního ruchu. Součástí studia je výuka anglického nebo německého jazyka.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri-2024

Obsah přijímaček:
Test ze všeobecných znalostí - zeměpis a základy společenských věd, test z AJ. Možnost prominutí testu ze všeobecných znalostí, podrobnosti https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. harmonogram přijímacích zkoušek bude doplněn na stránkách fakulty nejpozději do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 15. 4. 2024 pro nově akreditovaný bakalářský studijní program Informační a síťová bezpečnost. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Telefon: 493 332 222
Web: http://www.uhk.cz/
E-mail: prihlaska.fim@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article