Information Management (B0688A140002)

Studijní program: Information Management (B0688A140002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: IT, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářské tříleté studium je široce a mezioborově založeno, s důrazem na studium ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a informatiky. Výběrem ze spektra volitelných předmětů se student může více profilovat do některé z výše uvedených oblastí, podle vlastních schopností, zájmu a očekávaného uplatnění. Absolvent bakalářského studia získá znalosti nezbytné pro založení a vedení malé firmy, nebo výkon funkce manažera nižší až střední úrovně. Má znalosti dostatečné pro správu informačního systému, práci se specializovaným softwarem, školící a poradenskou činnost apod. Součástí profilu absolventa je dobrá jazyková připravenost v anglickém jazyce.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.7.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri-2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. www.uhk.cz/fim/uchazec

Pozn. k přijímačkám: Bc. harmonogram přijímacích zkoušek bude doplněn na stránkách fakulty nejpozději do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 15. 4. 2024 pro nově akreditovaný bakalářský studijní program Informační a síťová bezpečnost. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Telefon: 493 332 222
Web: http://www.uhk.cz/
E-mail: prihlaska.fim@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article