Filozofie a společenské vědy (B0223A100009)

Studijní program: Filozofie a společenské vědy (B0223A100009)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: filozofie, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent bude vzdělán nejenom ve filozofii, ale osvojí si i základy dalších společenských věd. Bude tedy připraven k navazujícím magisterským studiím v oblasti filozofie i společenských věd (zejména sociologie, kulturní a sociální antropologie, ekonomie). Všeobecný rozhled, který získá, a zejména schopnost kritického myšlení povedou i k možnosti jeho uplatnění ve veřejné správě, v oblasti neziskových organizací, médií a veřejného (včetně politického) života. Bude vybaven i základními znalostmi metod práce společenských věd, a dovednostmi kritického myšlení, logické argumentace, tvůrčího psaní a mediální komunikace; rozvine též své jazykové znalosti a osvojí si dovednosti spojené s analýzou a tvorbou odborných textů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.10.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 13.5.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test dějiny, ZSV, studijní předpoklady. Podrobnosti, možnosti bonifikace a prominutí https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 26. 5. 2024, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Telefon: 493 332 910
Web: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
E-mail: studijni.ff@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji