Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie (B0222A120001)

Vysoké školy>Univerzita Hradec Králové>Filozofická fakulta>Historické vědy se specializacemi Archivnictví a Historie

Studijní program: Historické vědy (B0222A120001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Archivnictví, Archivnictví a Historie. Absolvent bakalářského studia Historických věd se orientuje v dějinách v dlouhé časové perspektivě od starověku po současnost. Je schopen do historického procesu vřazovat jednotlivé historické jevy, postihovat je v jejich kauzálních a časoprostorových souvislostech i jiných vztazích. Dokáže je interpretovat a je si vědom multiplicity výkladů z různých perspektiv historického dění i současného přístupu k němu. Je schopen analyzovat a interpretovat historické prameny i odbornou literaturu. Absolvent specializace archivnictví získá přehled o všech pomocně vědních disciplínách, archivní teorii včetně znalosti platné legislativy, nových trendech v současném archivnictví. Naučí se pracovat s širokou paletou pramenů, zejména písemných a hmotných, archivně je zpracovat a zpřístupnit veřejnosti. Získá jazykové znalosti nezbytné pro tuto odbornou práci s prameny. Získané znalosti a zejména dovednosti jsou vstupním předpokladem pro přijetí do magisterského navazujícího studia Historie či Archivnictví. Absolventi však naleznou široké uplatnění nejen jako odborní pracovníci v archivech, muzeích, ve státní správě a samosprávě, ale také ve všech typech kulturních i vzdělávacích institucí, v příspěvkových organizacích, v úřadech, i ve státních a soukromých firmách. Absolvent specializace historie dokáže kriticky přistoupit k informacím o (nejen) historickém dění, historické jevy umí vyložit a postihnout jejich podstatu i širší souvislosti, mj. s přesahem k současnému dění; je schopen motivovat k zájmu o důležitá témata především s ohledem na oblast svého zájmu, reflektovanou v průběhu studia a v bakalářské práci. Absolvent specializace archivnictví získá přehled o všech pomocně vědních disciplínách, archivní teorii včetně znalosti platné legislativy, nových trendech v současném archivnictví. Naučí se pracovat s širokou paletou pramenů, zejména písemných a hmotných, archivně je zpracovat a zpřístupnit veřejnosti. Získá jazykové znalosti nezbytné pro tuto odbornou práci s prameny. Získané znalosti a zejména dovednosti jsou vstupním předpokladem pro přijetí do magisterského navazujícího studia Historie či Archivnictví. Absolventi však naleznou široké uplatnění nejen jako odborní pracovníci v archivech, muzeích, ve státní správě a samosprávě, ale také ve všech typech kulturních i vzdělávacích institucí, v příspěvkových organizacích, v úřadech, i ve státních a soukromých firmách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.7.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Písemný vědomostní test historie a ústní pohovor (motivace a zájem o obor), podrobnosti a možnosti prominutí a bonifikace https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 26. 5. 2024, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Telefon: 493 332 910
Web: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
E-mail: studijni.ff@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji