Prezentace historického a kulturního dědictví (B0222A120030)

Vysoké školy>Univerzita Hradec Králové>Filozofická fakulta>Prezentace historického a kulturního dědictví

Studijní program: Prezentace historického a kulturního dědictví (B0222A120030)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, umělecké obory, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent si osvojí základní znalosti a dovednosti v oboru národních a obecných dějin, dějin a teorie kultury a dále archeologie a etnografie; měl by rovněž ovládnout metody a formy prezentace. Dále by měl získat přehled o možnostech získávání dalších informací v oboru.Absolventi se mohou uplatnit tam, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání na bakalářské úrovni, např. v muzeích, při ochraně národního kulturního dědictví v památkových organizacích či úřadech, ve státní správě, při popularizaci vědy, v cestovním ruchu, apod. Může rovněž pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu v oboru historie na UHK nebo na v různých příbuzných oborech na jiných univerzitách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.11.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 13.5.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test dějiny, kulturní souvislosti. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 26. 5. 2024, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Telefon: 493 332 910
Web: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
E-mail: studijni.ff@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji