VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Technická kybernetika (P0714D150008)

Studijní program: Technická kybernetika (P0714D150008)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Studijní program „Technická kybernetika" připravuje individuálně vědecké pracovníky v jedné z následujících oblastí: ◦Mechatronika: Mechatronické systémy v robotice a v automatizaci, průmyslová a servisní robotika v průmyslu, medicíně a ošetřovatelství, výkonová elektronika a pohony, elektrické obvody a elektromechanické systémy, průmyslové měřící a diagnostické systémy a průmysl 4.0. ◦Řízení: Robotika, inteligentní řídící systémy a algoritmy, adaptivní řízení, prediktivní řízení, senzorika a měřící systémy, řízení spolehlivosti a analýza rizik, fuzzy logika, nelineární dynamické systémy v automatizačních aplikacích a optimální a suboptimální metody řízení technologických procesů. ◦Signály, inteligentní systémy a elektronika: Moderní metody zpracování signálů a obrazu, počítačové rozpoznávání řeči, umělá inteligence a strojové učení, elektronické systémy, jejich návrh, testování a diagnostika, embedded systémy a specializovaná elektronika pro zpracování signálů diagnostika. ◦Informační technologie: Moderní trendy v počítačových sítích a zabezpečení, kybernetická bezpečnost, internet věcí, aplikace data-miningu a umělé inteligence pro analýzu internetového obsahu, cloudové technologie, sémantické weby, pokročilé a nové programovací techniky. Absolvent doktorského studijního programu Technická kybernetika v rámci svého studia získá takové znalosti z příslušného přírodovědného teoretického základu (matematika a fyzika), které mu umožní na vysoké vědecké úrovni řešit problematiku v dalších inženýrských disciplínách, studovaných v rámci specializovaných odborných předmětů a tématu disertační práce. Má praktické zkušenosti s prováděním vědeckých experimentů a analýzou výsledků. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti své specializace, v tomto oboru má hluboké teoretické znalosti a je schopen inženýrské a vědecké výsledky prezentovat na mezinárodní úrovni. Absolvent je také schopen zapojit se do inženýrské, vývojové a výzkumné práce průmyslových nebo vědecko-výzkumných pracovišť. Absolventi se uplatní především jako vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, výzkumných a vývojových organizacích a ve školství jako vysokoškolští učitelé či vedoucí výzkumných projektů. Je kladen důraz na soulad výzkumné specializace s porozuměním širších, a často mezioborových souvislostí. Studium rozvíjí uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Studenty pro doktorská studia získává fakulta jednak mezi absolventy vlastního magisterského studia a jednak mezi studenty jiných českých i zahraničních institucí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.8.2029


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 27. 1. 2023 http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Přijímací komise spolu s potenciálním školitelem posoudí listinné podklady a stanoví, zda je nutné vyzvat uchazeče k ústnímu pohovoru. Od ústního pohovoru může být v odůvodněných případech upuštěno. V rámci ústního pohovoru přijímací komise posuzuje kompetence uchazeče pro vybraný studijní program. Ústní pohovor trvá 15 - 30 minut a v jeho rámci musí uchazeč prokázat zejména svou motivaci. Dále mohou být posuzovány znalosti z oblastí souvisejících s plánovaným zaměřením studia. Současně je posuzována komunikační schopnost v angličtině (pro studijní programy v českém a anglickém jazyce) a češtině (pro zahraniční uchazeče, kteří žádají o studijní programy realizované v českém jazyce). Podrobné informace naleznete na stránce: https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni-ds

Pozn. k přijímačkám: https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/nabidka-studia

Pozn. k přihláškám: https://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/elektronicka-prihlaska

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Telefon: 485 353 429, 485 353 624
Web: http://www.fm.tul.cz
E-mail: studijni.fm@tul.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatky spojené se studiem; Podrobnosti na: https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: https://koleje.tul.cz/

Menza: https://menza.tul.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit