Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300064)

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A300064)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , matematika, pedagogické a sportovní obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož cílem je získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplínách, tak i získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností. Z hlediska oboru je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v základních matematických disciplínách. Studující získají praktickou a základní didaktickou orientaci v oboru. Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně může využít získanou odbornou matematickou přípravu v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod. Primárně je ale studijní program chápán jako bakalářský studijní program, který je v rámci strukturovaného studia prvním stupněm v rámci učitelské přípravy uskutečňované na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP) Technické univerzity v Liberci (TUL). Celkovým cílem bakalářského studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelství buď na FP TUL, či na jiné vysoké škole. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na základní škole (ZŠ), případně na střední škole (SŠ).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 5.4.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/