Tvůrčí fotografie (8204V031)

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (P8204)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Absolvent doktorského studijního programu by měl získat hluboké znalosti v dějinách, současném stavu, teorii a kritice fotografie i široký kulturně-historický rozhled, měl by být dobře připraven na odborné bádání v oblasti historie fotografie a na fundované zpracování získaných materiálů, měl by ovládat moderní pedagogickou metodologii, aby své znalosti mohl účinně předávat při výuce na různých typech škol. Měl by být schopen o fotografii odborně psát i přednášet, měl by znát zásady kurátorské a archivní práce, měl by být schopni plynně komunikovat a číst odbornou literaturu nejméně ve dvou světových jazycích (znalost angličtiny je přitom povinná), měl by dokonale ovládat klasickou fotografickou techniku i nejnovější digitální technologie stejně jako možnosti počítačových úprav fotografií či způsoby tisku. Se svou kvalifikací by se měl uplatňovat jako odborně dokonale připraven profesionální fotograf, jako pedagog vysokých a středních fotografických škol, kurátor muzejních a galerijních fotografických sbírek, redaktor fotografických a výtvarných časopisů, odborný publicista.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 9. 3. 2024 https://www.slu.cz/fpf/cz/denotevrenychdveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Tvůrčí fotografie duben/květen 2024, ostatní programy 13. - 19. 5. 2024, 2. kolo 19. - 23. 8. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 12. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Telefon: 553 684 246
Web: http://www.fpf.slu.cz
E-mail: prijimacky@fpf.slu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok 12 200 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenipoplatky

Koleje: http://www.slu.cz/fpf/cz/koleje-a-menzy

Menza: http://www.slu.cz/fpf/cz/koleje-a-menzy