Textilní marketing (B0414A270001)

Studijní program: Textilní marketing (B0414A270001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, ostatní technické, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Textilní marketing je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří rozumí především specifickým vlastnostem textilních produktů, správné funkci textilních produktů a souvisejícím pravidlům ve vztahu k potenciálním zákazníkům jako je ochrana spotřebitele, správné značení, informační povinnosti apod., ale zároveň i pravidlům marketingu a obchodních jednání. Profil absolventa: ◦Absolvent získá během studia mezioborové znalosti v oblasti textilního zbožíznalství a marketingu, ◦má kompetenci pracovat v marketingových odděleních textilních i netextilních firem, je schopen samostatného podnikání, ◦orientuje se v odborné textilní terminologii – jeho znalosti jsou cíleně směřovány především na koncové textilní produkty, které umí identifikovat, správně označit jejich složení, zhruba definovat způsob jejich výroby, specifikovat účel a způsob jejich použití a vyjádřit jejich kvalitu. Tyto znalosti pokrývají širokou škálu textilních výrobků včetně výrobků oděvních, technických, medicínských, bytových, galanterních apod., ◦je schopen aplikace marketingových metod a postupů, které jsou potřebné pro prosazení textilního výrobku na trhu, ◦má kompetenci pro tvorbu a analýzu dotazníkových šetření v oblasti textilních produktů, které umí aplikovat i na produkty z dalších oblastí. Součástí studia jsou také další související dovednosti, jako například základní principy řízení nebo komunikativních dovedností, které směřují k vyšší flexibilitě absolventů textilní fakulty a k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce. Uplatnění absolventů: ◦Uplatnění v oděvních a textilních podnicích, obchodních organizacích. ◦Absolventi mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu s textilním nebo ekonomickým zaměřením.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 27. 1. 2024 http://www.ft.tul.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Návrhářství polovina března 2024. Ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. Návrhářství 29. 2. 2024, ostatní programy 31. 3. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Telefon: 485 353 239
Web: http://www.ft.tul.cz/
E-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz//

Menza: http://koleje.tul.cz//