Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090004)

Vysoké školy>Univerzita Hradec Králové>Pedagogická fakulta>Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Po ukončení studia budete ovládat anglický jazyk na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech čtyřech řečových dovednostech. Získáte systematický přehled o společensko-kulturním kontextu a teoretických aspektech studovaného jazyka. Můžete se uplatnit v praxi v širokém spektru oborů anebo prohlubovat své vzdělání v navazujícím magisterském studiu. Absolvent dvouoborového studia najde uplatnění zejména jako lektor a vzdělávací a organizační pracovník. Další oblasti jeho působení mohou být zprostředkování komunikace, práce pro styk s veřejností, veřejné sdělovací prostředky, nakladatelství, volnočasové aktivity, hospodářství, státní správa a administrativa.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studijní programy: talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5. 2024, teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy: 10. 6. - 28. 6. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, 26. 8. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Pozn. k přihláškám: Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2024, doktorské studijní programy do 30. 4. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, do 2. 8. 2024. Informace o bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article