Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300071)

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300071)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program Dějepis se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován k získání jak základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak i základních odborných kompetencí v oboru historie. Pokud jde o oborové znalosti, je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky s přehledem o dějinách lidské společnosti od pravěku po konec 20. století a základními znalostmi z oblasti obecných zásad historikovy práce s prameny, metodologie historie, dějin historiografie, dějin umění a kultury a didaktického zpracovávání a předávání získaných poznatků. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.4.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/