Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě (B1032A020012)

Studijní program: Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě (B1032A020012)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: policejní a vojenské obory, právo

Náplň programu/oboru:
Absolventi bakalářského studia PA ČR najdou uplatnění zejména v resortu MV ČR, Policie ČR, v rámci integrovaného záchranného systému, u obecní a městské policie, v soukromých bezpečnostních službách, ale také u Vojenské policie, Celní správy, v Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě a pod., a to mj. v řídících funkcích a specializovaných profesích. Civilní absolventi nalézají dále uplatnění ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví a v jiných hospodářských oborech jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.4.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 17. 2. 2024 https://www.polac.cz/g2/view.php?/inf_stud/so_plany/harm23.html

Obsah přijímaček:
Bc. ostatní uchazeči NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk v termínech od prosince 2023 do konce května 2024. Podrobnosti pro uchazeče mimo kategorii "ostatní" na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. ostatní uchazeči NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk v termínech od prosince 2023 do konce května 2024. Podrobnosti pro uchazeče mimo kategorii "ostatní" na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Policejní akademie České republiky, Fakulta bezpečnostního managementu
Telefon: 974 828 647
Web: http://www.polac.cz/
E-mail: so@polac.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Výši poplatků určuje v souladu s § 95 odst. 8. písm. d) zákona Ministerstvo vnitra; výše poplatků se zveřejňuje na úřední desce PA ČR.

Koleje: http://www.polac.cz/g2/view.php?byt/index.html