VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Veřejná správa a sociální politika (N0312P240001)

Studijní program: Veřejná správa a sociální politika (N0312P240001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Humanitní

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika studijního programu Sociální politika a sociální práce rozvíjí bakalářský studijní obor Veřejná správa a sociální politika stejného programu, který je akreditován na fakultě. Obor vyváženým způsobem poskytuje poznatky předmětů teoretického a aplikovaného základu, které informují o nových postmoderních vývojových trendech v postupujícím procesu sociální a ekonomické transformace společnosti, jež jsou součástí tzv. "nových rizik", která jsou pozvolna v rámci modernizace sociálního státu řešena v národních rámcích a která jsou spojována se selháním jedince, skupin i komunit a mohou rozdělovat společnost nejenom v důsledku ekonomického vyloučení, ale i na základě genderu, etnicity, kulturní odlišnosti apod. Přínosem studia oboru je perspektiva získání schopnosti samostatné tvůrčí práce v reálném prostředí, schopnosti prosazování koncepčních řešení a odpovídající flexibility a adaptability v rámci měnících se podmínek trhu práce. Studium oboru vede studenta k pochopení významu celoživotního vzdělávání a motivuje jej k dalšímu rozvoji. Profilace studenta na konkrétní zaměření je umožněna využitím modulární výuky závazných předmětů a volitelných předmětů. Studium je specificky zaměřeno na zprostředkování informací k předcházení sociálnímu vyloučení a k začleňování znevýhodněných a zranitelných skupin obyvatel do společnosti. Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro řídící metodickou, koncepční a analytickou práci absolventů, která je doplněna o potřebnou cizojazyčnou přípravu, diplomovou praxi, rozvíjí adekvátní úroveň počítačové gramotnosti a dovedností využívat informační a komunikační technologie, které ovlivňují tvorbu a řízení činností v sociální sféře a sociální správě. Profilace studenta na konkrétní zaměření je umožněna využitím modulární výuky a systémem závazných a volitelných předmětů. Absolventi získají také dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu sociálně-ekonomického zaměření.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.3.2025


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2022 osobně i online https://www.slu.cz/fvp/cz/denotevrenychdveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete a stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. SPP, SP, DH, EPS, SPVS termíny OSP NSZ SCIO do 21. 5. 2022, ostatní programy květen - červen 2022, 2. kolo EPS termíny OSP NSZ SCIO do srpna/září 2022. Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete a stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2022, nově akreditovaný program SPVS 30. 4. 2022, 2. kolo EPS 31. 8. 2022. Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ne

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Telefon: 553 684 121
Web: http://www.fvp.slu.cz
E-mail: studium@fvp.slu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok 13 170 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenipoplatky

Koleje: https://www.slu.cz/fpf/cz/kolejeamenzyonas

Menza: https://www.slu.cz/fpf/cz/kolejeamenzyonas


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit